Hajj

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Här kan ni gå igenom Islams 5 pelare

Trosbekännelsen - Shahada

Bönen- Salah

Allmosa- Zakat

Fastan- Sawm

Pilgrimfärden-Hajj