Salah

Hur man utför Salat

 

Profeten Muhammed , sall allahu wa alehy wa salam,sa

"Be som du har sett mig be"

(sahih AL-Bukhari )

 

Dem obligatoriska bönerna är

 

Salat´ul Fajr 2 Rak´at (enheter)

Salat´ul Dohour 4 Rak´at

Salat´ul Asr 4 Rak´at

Salat´ul Maghrib 3 Rak´at

Salat´ul Isha 4 Rak´at

 

Fajr- Maghrib .Isha -läses högt

 

Profeten, sall allahu wa alehy wa salam , sa- (förenklat för barnen )

"Säg åt dina barn att be när dem är 7 år och ni kan straffa dem om de inte ber när dem är 10 år"

 

( I Abu Daud och At -tirmidhi finns hela hadithen i autentisk version)

 

När du ber - tänk att du står med änglar runt omkring dig och att du ber till Allah.....om du tänker på detta varje gång du ska be så kommer du ha bra (khusho) fokusering/koncentration.

*Försök att be i tid.....

*Var ren innan du ska be

*Ha rena kläder

*Ta det lugnt innan bönen

*Ta bort allt som kan göra att du tappar fokusering

* Recitera med fin röst

* Ta det lugnt efter bönen...

*gör Adhkar ,dikr

 

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Här kan ni gå igenom Islams 5 pelare

Trosbekännelsen - Shahada

Bönen- Salah

Allmosa- Zakat

Fastan- Sawm

Pilgrimfärden-Hajj

Bild 1:

Stå Rak mot Qibla ( riktning mot Mecka , fråga mamma o pappa så hjälper dem nog till). Fötterna ska peka framåt som barnen på bilden.

Ha Niyyah= avsikt i hjärtat att utföra bönen du ska be . Tex tänk o känn i ditt hjärta -nu ska jag be Fajr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2:

Säg - Allahu Akbar ( Allah är störst )

Detta kallas -Takbeer Tahrimah

 

Huvud och blicken ska vara riktade mot platsen du ska göra sujoud (prostrering),platsen där du lägger pannan.

Lyft båda händerna upp till öronsnibben eller axlarna och lägg sedan båda händerna på bröstet.

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 :

Lägg högra handen över den vänstra , lägg händerna på bröstet, rikta huvudet samt ögonen ner mot platsen du ska göra sujoud ( lägga pannan) .

Mellanrummet mellan dina fötter ska inte vara stor eller liten.Känn efter vad som är bekvämast, men stå rak.

 

Nu säger du

Aodu billahi mina shaytan irajeem (tyst)

( Jag söker skydd hos Allah ifrån shaytan den utstötte)

 

Nu ska du läsa Surah Al Fatiha

( du hittar surorna i mappen Suror)

 

Efter surah Al Fatiha ska du läsa en till valfri surah .

 

 

 

Bild 4:

Säg Allahu Akbar och lyft händerna , ha blicken riktad på platsen du ska göra sujoud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5 :

Gå ner i Ruku (som på bilden)

Lägg händerna på knäna och ha knäna raka.

Du ska göra ditt bästa för att ha ryggen rak,profeten, sall allahu wa alahy wa salams, rygg var så rak i denna ställning att han kunde ha ett glas vatten på utan att spilla.

Säg- "Subhana Rabbiyal Adheem"

=" ära till min Herre den väldige".

säg detta 3 ggr eller fler (ojämna ggr)

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6:

sträck dig upp från ruku -lyft händerna och säg

-"Sami Allahu Liman hamidah "

(Allah accepterar den som är tacksam emot honom)

 

"Rabbana wa lakal-hamd"

(vår herre prisad vare du )

lägg sedan händerna på sidorna (dem ska hänga ner)

 

 

Bild 7:

Nu ska du ner i sujoud (prostrering)

Säg-Allahu Akbar

 

När du är nere i sujoud säg ...

"Subhana Rabbiyal al -a a´la"

(Ära till min Herre den högste )

 

Säg detta 3 ggr eller fler ( ojämn tal)

 

Pannan, nästippen, händerna, knäna toppen på tårna, alla delar ska nudda golvet o vara riktade mot Qibla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8:

Visar hur tårna ska vara :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9:

Sätt dig upp o säg "Allahu Akbar "

"Rab Ighafir" ( O min herre förlåt mig )

 

(lyft inte fingret som på bilden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10:

Nu går du ner i sujod igen, när du säger

"Allahu Akbar"

 

När du är nere i sujoud säger du

"Subhana Rabbiyal -a´la"

3 ggr eller fler ojämn tal

 

Nu har du utfört en rak´at, (enhet)

 

Sätt dig nu, och lägg dina händer på

mattan (knytväve) och stå upp.

 

 

 

 

 

Bild 11:

Säg "Allahu Akbar "

Rikta blicken på platsen där du gjorde sujoud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 12: Lägg händerna på bröstet, höger hand på vänster hand. Läs Surah Al Fatiha samt läs en annan valfri surah efter .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 13:

Lyft händerna och säg "Allahu Akbar"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 14 :

Gå ner i ruku o säg

"Sunhama Rabbiyal Adheem."

3 ggr eller fler (ojämn tal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15:

Sträck dig upp , lyft händerna och säg

"Sami Allahu liman Hamidah"

 

"Rabbana wa lakal-hamd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 16:

Säg" Allahu Akbar "

 

Gå ner i sujoud och säg

"Sunhana Rabbiyal -a´la "

3 ggr eller fler ojämn tal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 17 :

Säg "Allahu Akbar "

Sitt upp och säg " Rabb ighafir"

(lyft inte fingret som på bilden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18:

Säg " Allahu Akbar"

Gå ner i sujoud och säg

"Subhana Rabbiyal -a´la"

3 ggr eller fler , ojämn tal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 19 :

Säg "Allahu Akbar".

sätt dig upp och sitt kvar ....lägg händerna på knäna o du ska nu läsa Atahiyyat ( du hittar den under Duah fliken) .

 

Vi har delat Atahiyyat i tre delar och efter att du läst första delen ska du säga Shahada

( trosbekännelsen) då lyfter du pekfingret på höger hand o pekar mot Qibla) , forma ett O med långfingret och tummen. .Shahada kallar vi andra delen , ( när du ber fajr som är 2 enheter kan du forsätta med del 3 , du sänker fingret då.

 

Om du ber Dohour ,asr eller isha som är fyra enheter eller mahgrib som är 3 enheter så ska du efter andra delen i Atahhiyyat stanna o forsätta be .

men om du ber Fajr som är endast 2 enheter ska du läsa alla tre delar i Atahiyyat.

Det vill säga man läser tredje delen endast vid sista rak´an. Innan man avslutar sin bön.

 

 

 

 

 

 

Bild 20 :

Nu är du snart klar med bönen.

Vänd ditt huvud till höger och säg

"As-salam aleikom wa rahmutullah"

 

Vänd sedan ditt huvud åt vänster och säg

"As -salam aleikom wa rahmutullah"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu är du klar med salat

Masha Allah vad duktig du är

Må Allah Acceptera din bön :) ameen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darussalam

My prayer book