Sawm

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Här kan ni gå igenom Islams 5 pelare

Trosbekännelsen - Shahada

Bönen- Salah

Allmosa- Zakat

Fastan- Sawm

Pilgrimfärden-Hajj

Sawm- Fastan

Nionde månaden i den Islamiska kalendern heter Ramadan som är en faste månad.

Under Ramadan ska man fasta från att solen går upp tills solen går ner.

Fastan är en av Islams pelare, att fasta betyder att man inte äter något eller dricker något.

Friska män och kvinnor ska fasta , barn ska inte fasta men ni kan prova några timmar så att ni blir vana men det är inte ett måste och det är inte heller så bra om det är för många timmar.

En person som är sjuk och en kvinna som är gravid behöver inte heller fasta.

 

Du kan bryta fastan med en dadel och dricka mjölk , det är en sunnah vår profet , sall allahu wa alehy wa salam,gjorde eller med vatten :)