Shahada

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Trosbekännelsen -Shahada

Här kan ni gå igenom Islams 5 pelare

Trosbekännelsen - Shahada

Bönen- Salah

Allmosa- Zakat

Fastan- Sawm

Pilgrimfärden-Hajj

 

Att säga trosbekännelsen är viktigt , det är även viktigt att veta vad man säger.

Man ska tro på vad man säger och mena det.

För dem personer som inte är uppvuxna i en muslimsk familj och vill bli muslim , då ska den personen säga trosbekännelsen efter att ha lärt sig vad det innebär.

Det är viktigt att vi som muslimer vet exakt vad dem orden betyder , för vår egen skull men oxå för att lära andra.

Tänk dig vilken ära att du kan lära någon annan det vackraste orden man kan säga.

 

Först ska vi lära oss att säga orden samt betydelsen In sha Allah.

 

Ash-hadu =Jag vittnar

Anla Ilaha =att det finns någon Gud värd att dyrkas

Illa ALlah =utom Allah

Wa ash hadu= och jag vittnar

Anna Muhammadan Rasoul Allah = att Muhammed är Hans sändeb

 

Så det man säger är -

Ash-hadu Anla Ilaha Illa Allah Wa ash hadu Anna Muhammadan Rasoul Allah

Jag vittnar att det finns ingen Gud utom Allah, och jag vittnar att Muhammed är HANS sändebud.

 

 

Första delan av trosbekännelsen lär oss/visar oss att Allah är 1 , att ingen annan är värt dyrkan förutom Allah.

Allah är den enda vi ska underkasta oss, Allah skapade allt du ser och även dig , allt är i Allahs makt , Han är 1.

 

I den andra delan av shahadan lär vi oss att profeten Muhammed , sall allahu wa alehy wa salam, är den vi ska följa.

Han är Allahs rasoul, Allahs sändebud, den Allah skickade till oss männiksor , den man som lärde oss hur vi ska vara , hur vi ska betee oss, vad vi ska låta bli, vad vi ska akta oss ifrån och vad vi ska älska så att ALlah ska vara nöjd med oss på Domedagen , dagen vi ska få vår bok i vår hand , boken där det kommer att stå allt gott och ont i gjort på denna jord.

 

Älskar vi Allah barn ,finns det nog ingen bättre att visa det om inte genom att följa hans sändebud.

Vi följer honom genom att göra vårt bästa att följa hans traditioner, hans sätt, på arabiska säger man Profetens sunnah.

 

I sunnah´n lär vi oss vad profeten, sall allahu wa alehy wa salam , gjorde, vad han sa, vad han lärde oss med mera. Ju mer vi gör som profeten , sall allahu wa alehy wa salam, gjorde desto bättre människor blir vi, därför att han är den bästa människan som vandrat på denna jord :)

Våran superhjälte bör vara profeten Muhammed ,sall allahu wa alehy wa salam, han är den ende vi ska sträva efter att vara som .

 

Det är bra att även vi muslimer förnyar vår shahada, det är bra att repetera trosbekännelsen.