Sunnah steg för steg

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Sunnah Steg för steg

Sunnah när man vaknar

*Att med handen sudda bort spår av sömnen från ansiktet

( När rasoull Allah (saw) vaknade satte han sig upp och suddade med handen bort spår av sömnen från ansiktet. (Muslim)

 

* Att läsa Duah

"All pris tillkommer Allah som givit oss liv efter att ha tagit den ifrån oss och till honom är återuppståndeölsen.

 

(Alhamdulillah illathee ahyana baAAda ma amatana wa alehyn noshoor)

 

* Att använda miswak istället för tandborste" Detta var något profeten Muhammed sall allahu wa alehy wa salam gjorde då han vaknad på natten.

 

* Att rengöra näsan, Rasoul Allah (saw) sa- När någon av er vaknar ur er sömn ska ni inte doppa händerna i vattenkärlet innan ni först tvättat händerna tre gånger"(Muttefakun Alehi)

 

 

Sunnah när man går in på toaletten och när man går ut från den

 

' Gå in med vänster fot först samt gå ut från toaletten med vänster fot.

 

* Man ska läsa Duah innan man går in

I Allahs Namn. O Allah! Jag söker tillflykt hos Dig från de manliga och kvinnliga djävlarna.

 

"[Bismillaahi] Allaahumma 'innee 'a'oothu bika minal-khubthi walkhabaa'ith."

 

* när man går ut säger man

 

Jag ber om Din förlåtelse

 

"Ghufraanaka"

Sunnah vid tvagning

*Börja allt med att uttala

Bismillahir-Rahmanir-raheem

* Att tvätta händerna 3 ggr innan tvagning

*Skölja munnen samt skölja näsan med vatten innan man tvättar ansiktet.

* Att rengöra näsan med vänster hand

* Att överdriva sköljning av munnen och näsan. Detta gäller för icke fastande.

Med detta menas att se till att vattnet når överallt i munnen , att överdriva sköljning av näsan betyder att dra in vatten djupt i näsan och sedan blåsa ut vattnet från näsan-

* Att skölja munnen och näsan med handflatorna utan att skilja dem åt.

*Att använda miswak

*attt för de som har tätt skägg skölja det

*Man stryker huvudet med höger hand från främre delen av huvudet stryker mit bakhuvudet och sedan kommer man tillbaka till huvudets främre del - Att stryka över hela huvudet är wajib.

* Att tvätta tårna och fingrarna

*Att börja fottvättet med höger

*