Morgon Adhkar

 

'A 'oothu billaahi minash-Shaytaanir-rajeem. Allaahu laa 'ilaaha 'illaa Huwal-Hayyul-Qayyoom, laa ta'khuthuhu sinatun wa laa nawm, lahu maa fis-samaawaati wa maa fil-'ardh, man thal-lathee yashfa'u 'indahu 'illaa bi'ithnih, ya'lamu maa bayna 'aydeehim wa maa khalfahum, wa laa yuheetoona bishay'im-min 'ilmihi 'illaa bimaa shaa'a, wasi'a kursiyyuhus samaawaati wal'ardh, wa laa ya'ooduhu hifdhuhumaa, wa Huwal- 'Aliyyul- 'Adheem.

 

(Allah! - det finns ingen sann gud utom Han, den Levande, skapelsens evige Vidmakthållare. Slummer överraskar Honom inte och inte heller sömn. Honom tillhör allt det som himlarna rymmer och det som jorden bär. Vem är den som vågar tala [för någon] inför Honom utan Hans tillstånd? Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem och av Hans kunskap kan de inte omfatta mer än Han tillåter. Hans fotpall omsluter himlarna och jorden. Att värna och bevara dem är för Honom ingen börda. Han är den Höge, den Väldige)

 

 

(أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ "اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ

كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".)

***********************************************************************************************************

 

Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem. Qul Huwallaahu 'Ahad. Allaahus-Samad. Lam yalid wa lam yoolad. Wa lam yakun lahu kufuwan 'ahad.(3ggr)

 

 

( I Allahs Namn, Den Nåderike Den Barmhärtige. Säg Han är Allah, En. Allah - Den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte heller är Han född, och [inget och] ingen finns som kan liknas vid Honom.)

 

(بَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ۞ اللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد

 

***********************************************************************************************

Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem. Qul 'a'oothu birabbil-falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghaasiqin 'ithaa waqab. Wa min sharrin-naffaathaati fil-'uqad. Wa min sharri haasidin 'ithaa hasad.(3ggr)

 

(I Allahs Namn, Den Nåderike Den Barmhärtige. Säg: Jag tar skydd hos gryningens Herre. Mot ondskan i det som Han har skapat. Och mot ondskan i natten när den mörknar. Och mot ondskan hos de [magiker] som blåser och spottar på knutarna. Och mot den avundsammes ondska när han avundas)

 

(بَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۞ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِنْ شَرِّ

النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۞ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ".

***********************************************************************************************************

 

Bismillaahir-Rahmaanir-Raheem. Qul 'a'oothu birabbin-naas. Malikin-naas. 'Ilaahin-naas. Min sharril-waswaasil-khannaas. Allathee yuwaswisu fee sudoorin-naas. Minal-jinnati wannaas.

(3ggr)

 

 

(I Allahs Namn, Den Nåderike Den Barmhärtige. Säg: Jag tar skydd hos människornas Herre. Människornas Konung. Människornas Gud. Mot den förrädiske frestarens ondska. Han som viskar inom människornas bröst. Bland både djinnerna och människorna.)

 

(بَسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۞ مَلِكِ النَّاسِ ۞ إِلَهِ النَّاسِ ۞ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۞ الَّذِي

يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ".)

***********************************************************************************************************

 

'Asbahnaa wa 'asbahal-mulku lillaahi walhamdu lillaahi, laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. Rabbi 'as'aluka khayra maa fee haathal-yawmi wa khayra maa ba'dahu wa 'a'oothu bika min sharri maa fee haathal-yawmi wa sharri maa ba'dahu, Rabbi 'a'oothu bika minal-kasali, wa soo'il-kibari, Rabbi 'a'oothu bika min 'athaabin fin-naari wa 'athaabin fil-qabri.

 

(Det har blivit morgon och allt herravälde och allt pris hör till Allah. Det finns ingen sann gud förutom Allah, ingen partner har Han vid Sin sida. Till Honom hör allt herravälde och all lovpris. Han är kapabel till allting. O Herre! Jag ber om det goda från denna dag och det goda efter den. Och jag söker skydd från det onda från denna dag och det onda efter den. Herre! Jag söker skydd från latheten och svag ålderdom. Herre! Jag söker skydd från straff i elden och straff i graven".)

 

("أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للهِ وَالْحَمْدُ للهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدْهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ربِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَومِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَومِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ

الْكَسَلِ، وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ"

***********************************************************************************************************

 

Allaahumma bika 'asbahnaa, wa bika 'amsaynaa, wa bika nahyaa, wa bika namootu wa 'ilaykan-nushoor.

 

(O Allah! Du låter oss uppleva dagen och Du låter oss uppleva kvällen. Du ger oss liv och död och till Dig återuppstår vi [på Domedagen])

 

("اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ".)

********************************************************************************************************

 

Allaahumma 'Anta Rabbee laa 'ilaaha 'illaa 'Anta, khalaqtanee wa 'anaa 'abduka, wa 'anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas-tata'tu, 'a'oothu bika min sharri maa sana'tu, 'aboo'u laka bini'matika 'alayya, wa 'aboo'u bithanbee faghfir lee fa'innahu laa yaghfiruth-thunooba 'illaa 'Anta.

 

(O Allah! Du är min Herre. Det finns ingen sann gud utom Du. Du har skapat mig och jag är Din tjänare. Jag fullgör min plikt [gentemot Dig] i hopp om belöning enligt min förmåga. Jag söker skydd hos Dig för det onda jag gjort. Jag erkänner Dina välsignelser över mig och jag erkänner mina synder. Så förlåt mig, för sannerligen förlåter ingen synder utom Du)

 

("اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ،

أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْت"

**********************************************************************************************************

Allaahumma 'innee 'asbahtu 'ush-hiduka wa 'ush-hidu hamalata 'arshika, wa malaa'ikataka wajamee'a khalqika, 'annaka 'Antallaahu laa 'ilaaha 'illaa 'Anta wahdaka laa shareeka laka, wa 'anna Muhammadan 'abduka wa Rasooluka.(4ggr)

 

(O Allah! Jag har vaknat till en ny dag. Jag kallar Dig, de som bär Din tron, änglarna och all skapelse att vittna att Du är Allah. Det finns ingen sann gud utom du. Ingen partner har Du vid Din sida och att Muhammed är Din tjänare och Ditt sändebud.)

 

("اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ

لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ".)

***********************************************************************************************************

 

Allaahumma maa 'asbaha bee min ni'matin 'aw bi'ahadin min khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakash-shukru.

 

(O Allah! Alla gåvor som jag eller någon annan i Din skapelse har fått [denna dag] är endast från Dig, ingen partner har Du. Så all pris och all tack hör till Dig)

 

("اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ")

***********************************************************************************************************

 

Allaahumma 'aafinee fee badanee, Allaahumma 'aafinee fee sam'ee, Allaahumma 'aafinee fee basaree, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta. Allaahumma 'innee 'a'oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa 'a'oothu bika min 'athaabil-qabri, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta.( 3ggr)

 

(O Allah! Skydda min kropp [från sjukdomar]. O Allah! skydda min hörsel. O Allah! Skydda min syn. Det finns ingen sann gud utom Du. O Allah! Jag söker Ditt skydd från otro och fattigdom. Jag söker Ditt skydd från straff i graven. Det finns ingen sann gud utom Du)

 

("اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدََنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْقَبْرِ،

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ".)

*********************************************************************************************************

 

Hasbiyallaahu laa 'ilaaha 'illaa Huwa 'alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-'Arshil-'Adheem .(7ggr)

 

(Allah är tillräcklig för mig. Det finns ingen sann gud förutom Honom. Hos Honom har jag satt min tillit och Han är Herren över den Mäktiga Tronen)

 

("حَسْبِيَ اللهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ".)

*********************************************************************************************************

 

Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fid-dunyaa wal'aakhirati, Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fee deenee wa dunyaaya wa 'ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur 'awraatee, wa 'aamin raw'aatee, Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa 'an yameenee, wa 'an shimaalee, wa min fawqee, wa 'a'oothu bi'adhamatika 'an 'ughtaala min tahtee.

************************************************************************************************

 

(O Allah! Jag ber Dig om förlåtelse och beskydd i detta och nästa liv. O Allah! Jag ber Dig om förlåtelse och beskydd i min religion, världsliga affärer, familj och egendom. O Allah! Dölj mina brister och skydda mig från mina rädslor. O Allah! Skydda mig [från faror] framifrån, bakifrån, från höger, från vänster och uppifrån. Jag söker skydd vid Din Väldighet från att slukas underifrån)

 

("اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْللِي، وَمَالِي،

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي،

وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي".)

**********************************************************************************************************

 

Allaahumma 'Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati wal'ardhi, Rabba kulli shay 'in wa maleekahu, 'ash-hadu 'an laa 'ilaaha 'illaa 'Anta, 'a'oothu bika min sharri nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa shirkihi, wa 'an 'aqtarifa 'alaa nafsee soo'an, 'aw 'ajurrahu 'ilaa Muslimin.

 

(O Allah; Du som har kunskap om det dolda och uppenbara, Skaparen av himlarna och jorden, alltings Herre och Konung. Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Du. Jag söker skydd hos Dig från det onda i mig själv och det onda från djävulen och hans [kall till] avguderi. Samt från att orsaka mig själv eller någon annan muslim skada.)

 

("اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ".)

*********************************************************************************************************

 

 

 

Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma'as-mihi shay'un fil-'ardhi wa laa fis-samaa'i wa Huwas-Samee 'ul- 'Aleem.(3ggr)

 

 

(I Allahs Namn [söker jag skydd]. Den i vars namn ingenting på jorden eller i himlarna [kan] skadas. Och Han är as-Samî´u [Den som Hör allt] al-´Alîm [Den Allvetande].)

 

("بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ".)

**********************************************************************************************************

 

Radheetu billaahi Rabban, wa bil-'Islaami deenan, wa bi-Muhammadin (sallallaahu 'alayhi wa sallama) Nabiyyan.(3ggr)

 

(Jag är nöjd med Allah som Herre, med Islam som religion och med Muhammed som Profet.)

 

("رَضِيتُ باللهِ رَبَّاً، وَبِالْإِسْلَامِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّاً".)

***********************************************************************************************************

 

 

 

Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika 'astagheethu 'aslih lee sha'nee kullahu wa laa takilnee 'ilaa nafsee tarfata 'aynin

 

(O [Du] Levande, Vidmakthållare! Vid din Nåd ber jag om hjälp; Ställ tillrätta alla mina angelägenheter och överlåt mig inte till mig själv ens för ett ögonblick.)

 

("يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ".)

***********************************************************************************************************

 

 

'Asbahnaa wa 'asbahal-mulku lillaahi Rabbil-'aalameen, Allaahumma 'innee 'as'aluka khayra haathal-yawmi: Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa'a'oothu bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba'dahu.

 

(Det har blivit morgon och allt herravälde hör till Allah världarnas Herre. O Allah! Jag ber om det goda från denna dag; dess framgång, seger, ljus, välsignelse, och vägledning. Och jag söker skydd från det onda i denna dag och det onda efter den.)

 

("أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ: فَتْحَهُ، وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ".)

**********************************************************************************************************

 

'Asbahnaa 'alaa fitratil-'Islaami wa 'alaa kalimatil-'ikhlaasi, wa 'alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu 'alayhi wa sallama), wa 'alaa millati 'abeenaa 'Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana minal-mushrikeen.

 

(Vi har vaknat med det naturliga tillståndet islam och med trosbekännelsen, på vår Profet Muhammeds religion och vår förfader Ibrâhîms väg. Han var Hanîf[3] och muslim och hörde inte till dem som begick avguderi)

 

("أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفَاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ".)

*********************************************************************************************************

 

Subhaanallaahi wa bihamdihi.

 

(Fri är Allah från brister och Prisad vare Han)

 

("سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ".)

***********************************************************************************************************

 

Laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer.(10ggr)

 

(Det finns ingen sann gud utom Allah [allena], ingen partner har Han. Till Honom hör Herraväldet, all pris och Han är kapabel till allting.)

 

 

("لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".)

**********************************************************************************************************

 

 

Subhaanallaahi wa bihamdihi: 'Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa zinata 'arshihi wa midaada kalimaatihi.(läses 3 ggr när man vaknar på morgonen)

 

(Upphöjd och fri från brister är Allah; lika många gånger som Sin skapelse, lika många gånger som gör Honom nöjd, lika mycket som Hans tron väger, och lika många gånger som Hans ords vida antal.)

 

("سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ".)

***********************************************************************************************************

 

Allaahumma 'innee 'as'aluka 'ilman naafi'an, wa rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbalan.

 

(O Allah! Jag ber Dig om kunskap som gynnar, god [tillåten] försörjning och handlingar som Du accepterar.)

 

 

("اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً".)

**********************************************************************************************************

 

 

'Astaghfirullaaha wa 'atoobu 'ilayhi.( 100ggr)

 

(Jag ber Allah om förlåtelse och vänder mig till Honom i ånger.)

 

("أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ".

**********************************************************************************************************

 

Allaahumma salli wa sallim 'alaa Nabiyyinaa Muhammadin (10ggr)

 

(O Allah! Upphöj och bevara vår profet Muhammed)

 

("اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ".)

**********************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång