Sadaqa

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Sadaqa ( Frivillig välgörenhet)

'

Sadaqa är inte riktigt samma sak som Zakat (den avgiften vi måste betala varje år)

 

Genom att vara generös visar muslimen att han / hon är uppriktig i tron det finns många verser i Koranen där Allah säger hur viktigt det är att ge sadaqa.

Dessa välgörenhet kan ges då man gjort något fel och söker förlåtelse.

Du kan också ge sadaqa när du kan och vill.

Det är bättre att ge i tysthet än att göra det öppet, vi menar att du behöver inte berätta för andra vad du givit och till vem.

 

Profeten Muhammed , sall allahu wa alehy wa salam, blev tillfrågad vilken välgörenhet är bäst.

 

"Att du bör ge välgörenhet (i det tillstånd då du är) frisk, snål, förföljd av rädslan för fattigdom och med hopp om att bli rik (välgörenhet i ett sådant tillstånd av hälsa och sinnelag är det bästa). Du får inte skjuta upp (välgörenhet så långt fram) att du håller på att dö och kommer att säga: ‘Detta är för det och det. Se, det har redan inkommit (ägandet för det och det).’” (Rapporterat av Muslim)"

 

Detta betyder att du ska ge när du har , att du ska hjälpa andra när du själv är frisk. Man ska inte börja med det när man är sjuk elller ligger på dödsbädden utan man ska ge så fort man kan.

 

Sadaqa handlar inte bara om pengar eller materiella saker utan också ett leende är sadaqa.

Att hjälpa andra , att baka något till någon är också sadaqa.

 

Pengar som mamma och pappa spenderar på familjen räknas som sadaqa.

 

Allt man spenderar för Allahs skull räknas som sadaqa, ibland vill man inte ge men man tänker på Allah o ger bort fastän man inte vill , det räknas som sadaqa.

 

Att bjuda på mat är Sadaqa, har man inte pengar kan man hjälpa någon att tex städa, eller laga någons cykel. du kan göra massor för att glädja andra plus att du får belöning av Allah.

 

Profeten Muhammed , salla allahu wa alehy wa salam, sade:

”Att ge välgörenhet är obligatoriskt för varje muslim.” Det frågades, ”Vad säger du om han som inte finner (medlen) att göra så? Han sade: ”Låt honom göra manuellt arbete, således gör han nytta till sig själv och ger välgörenhet.” Det frågades: ”Vad säger du om den som inte har (medlen) att göra så?” Han sade: ”Låt honom då hjälpa de behövande, de bedrövade.” Det frågades: ”Vad säger du om en som inte ens kan göra detta?” Han sade: ”Då borde han engagera sig i vad som är väl ansett eller vad som är gott.” Han frågade: ”Vad händer om han inte kan göra det?” Han (profeten) svarade: ”Han borde då avstå från det onda, för sannerligen det är välgörenhet å hans vägnar.” (Rapporterat av Muslim)