Duah i mitt hem

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Duah I hemmet

 

När jag vaknar säger jag

" Allhamdulillahi- ladhi ´ahyana ba´da ma´amatana wa ilayhin -nushur"

 

Det betyder

"All pris tillkommer Allah som gav oss liv efter att ha tagit det ifrån oss och till Honom återvänder allt"

När jag ska sova säger jag

" Bismika Allahuma amutu wa ahaya"

 

detta betyder

 

"I ditt namn O Allah dör jag och lever "

 

Man ska även läsa Ayat al kursi innan man sover.

När jag går hemifrån

" Bismillahi tawakkaltu ´alal-lahi wa la hawla wa la quwwata illa billah"

 

Det betyder

 

" I Allahs namn. Jag litar på Allah. Det finns ingen förmåga eller makt förutom hos Allah."

 

När jag ska gå in i mitt hem

"Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ´ala Rabbina tawakkalna"

 

Det betyder

 

"I Allahs namn stiger vi in och i Allahs namn går vi, och på vår Herre placerar vi vår tillit"