Duah i vardagen

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Varje gång man ska börja göra något ska vi säga "Bismillah" som betyder "I Guds namn".

När jag ser en muslim ska jag säga

 

"As-Salamu Aleikom"

 

Som betyder "Fred vare med dig "

 

Säger någon det till mig svarar jag

"Wa aleikom Salam"

Om jag vill göra något imorgon eller om jag planerar att göra något i framtiden säger jag

 

"In sha Allah"

 

Det betyder

"Om Gud vill "

 

Tex kan jag säga -när jag blir äldre ska jag köpa mig en bil ,IN SHA ALLAH.

Det mäktigaste orden jag kan säga är

"La Ilaha ill Allah Muhammadan Rasoul Allah"

 

Det betyder "Det finns ingen Gud utom ALlah och Muhammed är Hans profet"

När jag säger profetens namn eller om jag hör någon säga profetens namn ska jag säga

 

"Sall alllahu wa alehy wa salam "

 

Som betyder

" Guds välsignelse och fred över honom "

När någon gör något för mig säger jag

"Jazak Allahu Khayran"

 

Det betyder

"Må Allah Belöna dig med något bättre"

När jag ser något vackert ska jag säga

"Masha Allah "

eller

"Masha Allah Tabarak Allah"

 

Som betyder ungefär

-Gud har velat det.

 

Man använder detta för att visa uppskattning för något man tycker om, tex en fin ny leksak.

 

O masha Allah så fin :)

När jag nyser säger jag

"Alhamdulillah"

Det finns Hadith där profeten Muhammed , sall allahu wa alehy wa salam" berättar att Allah tycker om när vi nyser och då ska vi prisa Allah.

 

"Alhamdulillah" betyder "All tacksamhet tillhör Allah"

 

Om någon nyser och dem säger "Alhamdulillah" så ska du svara "Yarhamukallah" som betyder "Må Allah vara barmhärtig mot dig. "

 

Den som har nyst svarar då

"Yahdekumullah wa yuslihu balakum" som betyder "Må Allah ge dig vägledning och förbättra din hälsa"

 

När du har ätit färdigt ska du säga"Alhamduillah"

När jag går in i toaletten säger jag

" Allahuma Inni ´a´ udhu bika mikal khubuthi

walkhaba ith "

 

Det betyder "O Allah! Jag söker skydd hos Dig mot all ondska och alla som gör ont."

 

När jag går ut från toaletten säger jag " Ghufranaka"

Det betyder "Jag frågar Dig (Allah) om förlåtelse."

När jag besöker en sjuk person säger jag

"La Ba´sa tahurun In sha Allah "

 

som betyder

 

" var inte orolig det är för rening om Gud vill ", profeten Muhammed, sall allahu wa alehy wa salam, sa att varje smärta en muslim går igenom är ett sätt att bli förlåten för ens synder .

När jag är arg säger jag

"Aoudhu billahi minash -shaytanir-rajim"

 

som betyder

 

"jag söker skydd hos Allah från shaytan den förbannade"