Pelarna

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Att tro på Allah är en av Islams pelare.

Det är ibland svårt att tro på något man inte ser, men Allah är inte svårt att tro på.Darför att Allah känner man i hjärtat, ju mer ni läser och lär er om Allah desto mer kommer ni älska Allah.

Allah är vår skapare, Allah säger själv i koranen att han inte är skapad, ingen har skapat Allah ,Allah har inga barn eller föräldrar,

Allah har ensamt skapat himlarna och jorden. Allah är ägaren till allt du ser och allt du inte kan se.

 

Iman´s pelare

Att tro på Änglarna är också en av Imans pelare.

Änglarna är skapade av ljus, Allah skapade änglarna innan Allah skapade människorna.

Änglarna äter inte och dricker inte.

Änglarna blir inte trötta på att dyrka Allah.

Endast Allah vet hur många änglardet finns.

Änglarna har olika uppgifter som dem är mycket noga med att utföra.

Allah skickade ner koranen , den som fick ta emot uppenbarelsen var profeten Muhammed, sall allahu wa alehy wa salam, han fick den genom ängeln Gabriel som på arabiska heter Jibril.

Koranen kom med vackra ord och vi ska respektera och ta hand om den.

Koranen har aldrig ändrats ,inte ens en liten prick och vi ska skydda den.

Den kom till profeten Muhammed ,sall allahu wa alehy wa salam, och han kunde vrken läsa eller skriva.

Tänk vad Stor Allah är , stor i sin makt.

 

En annan av trons pelare är att tro på sändebuden.

Sändebuden är dem männen Allah sände budskapen till och deras uppgift var att sprida de och sätta det i praktik, det betyder att dem skulle leva efter dem buden.

 

Vi ska göra vårt bästa med att följa sändebuden, speciellt vår sista profet, muhammed, sall allahu wa alehy wa salam.

Vi kan aldrig bli så bra som profeten Muhammed , sall allahu wa alehy wa salam , men vi ska lära oss vilka sändebuden var och betee oss på bästa sätt.

 

Vi ska också tro på Domedagen , som är sista dagen som jorden kommer att existera.

Endast Allah vet om domedagen,när det kommer att hända och vad som kommer att hända.

Men vi vet lite om domedagen,som dem stora tecken och dem små tecknen.

Men vi ska inte spendera tid på att tänka på domedagen för att när vi dör , man kan säga att då börjar vår domedag, för att då kan man inte ändra på något man gjort eller inte gjort.

 

 

Att tro på det förutbestämda Al-Resq.

När du är i mammas mage bestämmer Allah hur ditt liv ska se ut. Vad du ska jobba med, hur länge du ska leva, vem du ska gifta dig med , hur många barn du ska få osv.

 

Livet har vi fått av Allah och ska ta hand om den och göra vårat bästa.

Vi ska göra vårt bästa i allt vi gör.