Nawal´s resa

Minimuslimer

Där det finns kunskap finns det framgång

Nawal´s Resa

Följ Nawal genom hennes resa där hon lär sig om sin religion, och allt hon lär sig lär hon sina små vänner.